AMCRA vzw
De website van het kenniscentrum AMCRA (Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals) richt zich naar dierenartsen, veehouders, wetenschappelijke en overheidsinstanties, raadgevers en sympathisanten van AMCRA, bekommerd om het dierenwelzijn en de volksgezondheid, en dit zowel nationaal als internationaal.

Antibioticaresistente bacteriën kennen geen grenzen. De toenemende globalisering werkt verspreiding van resistente kiemen in de hand. Resistente bacteriën van dieren kunnen ook een gevaar betekenen voor de volksgezondheid.

Vanuit het ‘One World, One Health’ perspectief, wil AMCRA zich inzetten om de verspreiding van resistente bacteriën tegen te gaan door verantwoord gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde te bevorderen. Via een sectorbrede aanpak, met gezamenlijke actie van alle stakeholders betrokken bij de problematiek, kan de verspreiding van antibioticaresistente bacteriën onder controle worden gehouden.

Op de website van AMCRA vindt u meer informatie over de partners van AMCRA, de doelstellingen en activiteiten van AMCRA. Naast recente pers- en nieuwsberichten, kan u de verschillende AMCRA adviezen raadplegen die sedert 2012 werden uitgebracht voor verschillende diersectoren. U kan zich inschrijven voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de vorderingen en activiteiten van AMCRA. 


www.amcra.be