Codiplan vzw
In 2006 werd de vzw Codiplan opgericht door de drie landbouworganisaties Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat en F├ęderation Wallone de l'Agriculture. Ze heeft als doel het beheren van de sectorgids voor de primaire productie. Codiplan richt zich in eerste instantie tot landbouwbedrijven die een autocontrole certificaat willen behalen. 

Daarnaast richt Codiplan zich via het lastenboek "CodiplanPLUS Varken" tot de varkenshouders die mits te voldoen aan een 10-tal bijkomende voorwaarden ten op zichte van de wettelijke voorschriften van het autocontrole systeem, de export van levende varkens naar Duitsland willen veilig stellen. 

www.codiplan.be