FAQ
1. Kan ik lotgegevens doorgeven van bedrijven die niet deelnemen aan AB Register?

Enkel lotgegevens van deelnemers aan het AB Register worden toegelaten door het systeem. Broeiers die koppelen vanuit hun eigen softwareprogramma kunnen de lotgegevens van al hun klanten in één keer doorsturen. Het systeem houdt automatisch de gegevens van niet AB Register deelnemers tegen.

2. Moet ik ook lotgegevens van opfokbedrijven en moederdieren registreren?

Alle lotgegevens van legkippen, braadkippen, ouderdieren leg, ouderdieren braad, opfok ouderdieren leg, opfok ouderdieren braad en opfok leg dienen in AB Register te worden geregistreerd. Bedrijven met kalkoenen kunnen op vrijwillige basis deelnemen aan het AB Register.

3. Wat is een uniek lotnummer en hoe ziet dit er uit?

Een uniek lotnummer is het identificatienummer van een groep dieren die opgezet worden op een pluimveebedrijf. Dit nummer is steeds op dezelfde manier opgebouwd:
Inrichtingsnummer (BE of FR met 8 cijfers) - 03 + xx (nummer van het hok)/opzetdatum (JJJJ_MM_DD)

 Opgelet:

Indien een lot verspreid over meerdere dagen (max. 72 uur) wordt opgezet, geldt de eerste dag als opzetdatum.
Indien broedeieren uitkippen in de stal, geldt de dag waarop de eieren in de stal geplaatst worden als opzetdatum.
Indien een lot wordt opgezet in een hok met meerdere compartimenten, wordt één lotnummer toegekend aan alle dieren opgezet in dit hok.

4. Worden de gegevens die ik ingeef als broeier ook doorgezonden naar Sanitel-Med?

De koppeling met Sanitel-Med gebeurt enkel voor verschafte (en geregistreerde) antibiotica van braadkippen- en leghennenbedrijven, zoals dit bij wet verplicht is. Het portaal voor de broeiers is specifiek ontwikkeld door en voor AB Register en dus enkel verplicht vanuit het Belplume-kwaliteitssysteem.