Voorwaarden voor gebruik van het logo
Het AB Register-logo en de naam 'AB Register' zijn wettelijk beschermd en exclusief eigendom van AB Register vzw. Voor het gebruik van de naam en/of het logo van AB Register is de schriftelijke toestemming van AB Register vzw vereist. Inbreuk tegen deze bepaling kan een inbreuk tegen de intellectuele rechten van AB Register vzw opleveren, waarvoor vergoeding verschuldigd is.