Koppeling Sanitel-Med

Sinds 27/02/2017 is er een wettelijke verplichting om alle voorgeschreven, verschafte en toegediende antibiotica en antidiarrhoica op basis van zinkoxide voor diergeneeskundig gebruik te registreren in Sanitel-Med, dit voor pluimvee (leg- en braadkippen), varkens en vleeskalveren. Zoals reeds aangekondigd in voorgaande nieuwsbrieven, is er een automatische koppeling voorzien tussen AB Register en Sanitel-Med zodat alle registraties van AB Register deelnemers doorgegeven kunnen worden aan Sanitel-Med.


Vier keer per jaar zal er een koppeling worden gemaakt met Sanitel-Med. Deze koppeling zal telkens gebeuren op volgende data lock points: 15 april, 15 juli, 15 oktober en 15 januari. Bij elk data lock point worden de registraties van het voorgaande kwartaal doorgegeven aan Sanitel-Med.

Bij het doorgeven van de registraties worden de data afgesloten in het AB Register en kan de verschaffer geen wijzigingen meer doen. Het is dus erg belangrijk om maandelijks en zeker vóór elk data lock point de registraties na te kijken in het AB Register.
De registraties en voorschriften zullen doorgegeven worden op naam van de verschaffende of voorschrijvende dierenarts.  Het is daarom zeer belangrijk dat de dierenarts aangesloten is bij AB Register, ook als hij enkel voorschrijft. Anders kan er geen koppeling gemaakt worden.

Er zal enkel gekoppeld worden vanuit AB Register naar Sanitel-Med en niet andersom. Als er wijzigingen gebeuren aan registraties in Sanitel-Med, zullen deze NIET automatisch ook in AB Register terechtkomen. Het blijft dus zeer belangrijk dat alles correct geregistreerd wordt in AB Register.