09/05/2014 - Portaal voor producenten in de steigers
Ondertussen hebben ruim 170 verschaffers zich geregistreerd. Ze zorgden samen voor meer dan 28.800 registraties, verspreid over ruim 2.300 producenten.

Momenteel wordt het portaal voor producenten ontwikkeld. Via dit portaal krijgt de vakenshouder toegang tot alle gegevens die voor zijn bedrijf werden geregistreerd. Na analyse van die gegevens door de wetenschappelijke unit binnen AMCRA vzw, zal de producent de resultaten kunnen raadplegen en krijgt hij terugkoppeling op niveau van zijn bedrijf. De producent kan er eveneens voor kiezen om deze informatie te delen met zijn verschaffers.