Over ons

Historiek


Belpork vzw, eigenaar en beheerder van het Certus-kwaliteitssysteem, startte in 2012 met de ontwikkeling van het AB Register. Met het AB Register wil Belpork vzw enerzijds een bijdrage leveren in de strijd tegen antibioticaresistentie. Door het antibioticagebruik op grote schaal in kaart te brengen, wordt namelijk een basis gecreƫerd voor analyse en adviesverlening, zowel voor de sector als voor individuele bedrijven. Anderzijds startte Belpork vzw met het AB Register in het kader van zijn samenwerkingsakkoord met het Duitse kwaliteitssysteem QS. Via QS is het mogelijk om Certus-varkensvlees te verhandelen op de Duitse markt, wat van cruciaal belang is voor de Belgische varkenssector.


In 2013 krijgt het project vorm binnen een Werkgroep Antibiotica waarin verschillende stakeholders vertegenwoordigd zijn. Gezien de sleutelrol van de dierenartsen binnen dit project, gaat Belpork  eveneens in overleg met de organisatie VIP (Varkensdierenartsen In Praktijk). Het AB Register wordt ontwikkeld op basis van het advies datacollectie, opgemaakt door AMCRA vzw, en input vanuit de sector. De online software wordt definitief opgeleverd eind 2013.

Varkenshouders


Op 1 januari 2014 wordt het AB Register gelanceerd. Alle producenten die erkend zijn binnen het Certus-kwaliteitssysteem zijn via het lastenboek verplicht om alle toegediende of verschafte antibiotica te laten registreren door de verschaffers van de producten. Hetzelfde geldt voor de varkenshouders die over een erkenning beschikken voor het CodiplanPlus Varken lastenboek. Vanaf 01/01/2016 is het eveneens verplicht het gebruik van zinkoxide te registreren in AB Register.


Voor het analyseren van de verzamelde gegevens sluit Belpork een overeenkomst met AMCRA vzw, het kenniscentrum inzake antibioticagebruik en resistentie bij dieren. Binnen AMCRA wordt een wetenschappelijke unit opgericht die instaat voor het bewaken van de datakwaliteit, de data-analyse en de adviesverlening. Het AB Register geeft aan de hand van de individuele bedrijfsrapporten zowel varkenshouders als dierenartsen een beter inzicht in het antibioticagebruik op het bedrijf. Najaar 2014 wordt het eerste rapport uitgestuurd. Een blijvende periodieke analyse van de geregistreerde gegevens zal ervoor zorgen dat iedere producent zijn antibioticagebruik over de tijd heen zal kunnen zien evolueren.

Voor wie is de antibioticaregistratie verplicht?


In de loop van 2016 voorziet de overheid een aangepaste wetgeving die het veterinair antibioticagebruik strenger reglementeert. Dit resulteert in de ontwikkeling van een nationaal datacollectiesysteem, Sanitel-Med. Dit systeem verplicht de registratie van het antibioticagebruik bij varkens, braadkippen, legkippen en vleeskalveren en geldt bijgevolg ook voor de varkenshouders die al actief zijn in het AB Register. De wettelijke verplichting gaat in vanaf 27/02/2017. In navolging van deze verplichting voorziet het AB Register 4 keer per jaar een automatische koppeling met Sanitel-Med. Wie op dat moment al met AB Register werkt, zal dus geen bijkomende inspanningen moeten leveren om aan de wetgeving te voldoen.


Belplume


Op 15 mei 2017 sluit Belplume, het kwaliteitssysteem voor pluimveehouders, zich aan bij het AB Register. Via het lastenboek van Belplume worden alle deelnemers verplicht het antibioticagebruik te laten registreren in het AB Register.

IKM Vlaanderen


Vanaf het najaar 2018 kunnen ook melkveebedrijven hun antibioticaverbruik monitoren via het AB Register. De melkveehouders worden via hun deelname aan het IKM Vlaanderen kwaliteitslabel verplicht om registratie te doen in AB Register.  

Overkoepelende structuur


Gezien de sector overschrijdende evolutie van AB Register is het niet meer mogelijk is om dit alles binnen Belpork te organiseren.

Daarom wordt beslist om het beheer van AB Register onder te brengen in een aparte organisatie: AB REGISTER VZW. Deze organisatie is een overkoepelende structuur vanuit Belpork (varkenssector), Belplume (pluimveesector) en IKM Vlaanderen (melkveesector) waardoor de werking rond antibioticareductie en verantwoord antibioticagebruik nog efficiƫnter zal verlopen. U kan nu terecht bij de helpdesk van deze nieuwe vzw.