PRODUCENTEN
Het AB Register is toegankelijk voor alle veehouders die deel uitmaken van één van de deelnemende kwaliteitssystemen. Tot op heden zijn dat Certus, CodiplanPlus Varken en Colruyt voor varkenshouders en Belplume voor pluimveehouders. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om op vrijwillige basis toe te treden. Vanaf het najaar van 2018 is het AB Register ook toegankelijk voor melkveehouders die deelnemen aan het kwaliteitslabel IKM Vlaanderen.

Alle verschafte en toegediende antibiotica en zinkoxide producten worden door de verschaffer geregistreerd in AB Register. De lotgegevens voor pluimveebedrijven worden geregistreerd door de broeiers. In het producentenportaal kan iedere producent alle registraties voor zijn bedrijf inkijken. Varkenshouders kunnen er na analyse van de gegevens eveneens de bedrijfsrapporten raadplegen. De bedrijfs(begeleidende) dierenarts heeft steeds toegang tot alle registraties en rapporten van de producent. Daarnaast kan elke producent via zijn portaal een volmacht verstrekken aan andere verschaffers die hij ook toegang tot al zijn registraties en rapporten wil geven.

Starten met het AB Register: Neem het Reglement door vooraleer u met het AB Register aan de slag gaat. Zo maakt u kennis met alle mogelijkheden die het systeem biedt. Het Reglement kunt u vinden onder de 'Nuttige documenten'. Opgelet, er bestaat een reglement voor varkens, pluimvee en melkvee!
Producenten die over een erkenning beschikken voor minstens één van de deelnemende kwaliteitssystemen, nemen automatisch deel aan het ‘AB Register’. Producenten die niet over een erkenning beschikken bij één van de deelnemende kwaliteitssystemen, kunnen op vrijwillige basis aansluiten. Deze procedure staat beschreven in het Reglement.

Vragen? Bekijk de FAQ of neem contact op via het contactformulier.

Wilt u op de hoogte blijven van de evoluties binnen het AB Register? Schrijf u hieronder in voor de nieuwsbrief op maat van de producenten.
Het AB Register is toegankelijk voor drie types verschaffers: dierenartsen, mengvoederfabrikanten en apothekers. Als verschaffer staat u in voor de registratie van antibiotica, met antibiotica gemedicineerde voeders en zinkoxide die u verschaft of toedient op de deelnemende bedrijven. Ook dierenartsen die enkel voorschriften maken voor deelnemende bedrijven, dienen zich te registreren in AB Register.

Starten met het AB Register:
Om toegang te krijgen tot het AB Register dient u eerst uw praktijk of firma aan te melden. Individuele dierenartsen die tot een praktijk behoren hoeven zichzelf niet afzonderlijk te registreren, maar vallen onder de koepel van de praktijk. De aanmeldprocedure wordt uitgebreid toegelicht in het Reglement AB Register. Dit document vindt u terug onder de 'Nuttige documenten'. Opgelet, er bestaat een reglement voor varkens, pluimvee en melkvee!

Vragen? Bekijk de FAQ’s of neem contact op via het contactformulier.

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen? Schrijf u in voor de nieuwsbrief op maat van de verschaffers. Inschrijven kan via onderstaand digitaal inschrijvingsformulier.
Handige tips

Het registreren van antibiotica kan op twee verschillende manieren: manueel via de webapplicatie of automatisch via Excelbestanden of webservices. Afhankelijk van de grootte van uw praktijk of firma is er een voorkeurs-
methode.

Dierenartsen en apothekers registeren het aantal verschafte verpakkingen, mengvoederfabrikanten registreren het aantal kg’s ingemengde actieve substantie.

Ieder antibioticum heeft een eigen unieke code, namelijk de cti-ext code. Een overzichtslijst van alle producten met hun cti-ext code is beschikbaar bij de nuttige documenten.

Alle antibiotica worden geregistreerd voor de 7de dag van de maand volgend op de verschaffing. Wijzigingen in de registraties kunnen aangebracht worden vóór de 4 ‘data lock points’: 15 april, 15 juli, 15 oktober en 15 januari. Daarna is wijzigen van registraties niet meer mogelijk.

Nuttige documenten
Ontdek hier alle nuttige documenten voor varkenshouders: onder meer het Reglement AB Register, presentaties van informatieavonden, …
Nieuwsbrief producenten
Wilt u als veehouder graag op de hoogte blijven van de evoluties binnen dit project?
Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief voor producenten.
FAQ
Hier vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen van veehouders omtrent het AB Register. Vindt u toch geen antwoord op uw specifieke vraag, neem dan contact op via het contactformulier.
AANMELDEN
Beschikt u als producent nog niet over een paswoord voor gebruik van het AB Register? Meld u dan hier aan.