Sanitel-Med
Online applicatie ontwikkeld door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).
In Sanitel-Med worden alle voorgeschreven, verschafte en toegediende antibiotica en antidiarrhoica met zinkoxide voor diergeneeskundig gebruik bijgehouden. Sinds 27 februari 2017 is de registratie in Sanitel-Med bij wet verplicht voor pluimvee (leg- en braadkippen), varkens en vleeskalveren.

www.fagg.be/nl/SANITEL-MED