FAQ Producenten

AB Register is toegankelijk voor producenten die over een erkenning beschikken voor Certus, CodiplanPlus Varken, Colruyt, Belplume of IKM-Vlaanderen. Daarnaast is deelname op vrijwillige basis ook mogelijk. Deze procedure staat beschreven in het reglement. Voor alle details omtrent toegang tot het AB Register neemt u best contact op met uw kwaliteitssysteem: Belpork vzw (varkens), Belplume vzw (pluimvee) of IKM Vlaanderen (melkvee).

 • Alle producenten ontvangen hun gebruikersnaam en paswoord digitaal. 
 • Surf naar www.abregister.be. Druk op de knop ‘Aanmelden als producent’. 
 • Klik op ‘Wachtwoord aanvragen’, vul uw inrichtingsnummer in en klik op ‘Stuur mijn logingegevens’. 
 • Vervolgens ontvangt u per e-mail een link om de opstartprocedure te doorlopen. 
 • Doorloop de opstartprocedure (éénmalig) door uw bedrijfsgegevens te controleren en eventuele ontbrekende gegevens aan te vullen. Hier kan u ook uw wachtwoord instellen. 

U krijgt toegang tot de webapplicatie wanneer u de opstartprocedure succesvol heeft doorlopen. U ontvangt ter info ook een bevestigingsmail.

Producenten hebben geen rechten om registraties aan te passen of te verwijderen. Indien er een fout werd gemaakt of er werd een product geregistreerd dat u niet ontvangen hebt, kunt u dit via de webapplicatie melden. Uw verschaffer wordt hierdoor op de hoogte gebracht en wordt gevraagd om de fout recht te zetten. De producent hoeft hierbij verder niets te doen.
Informatie over het melden van fouten kunt u vinden via het reglement voor AB Register.

Er is ook een mogelijkheid om op vrijwillige basis deel te nemen aan AB register, zonder een erkenning te hebben voor één van de deelnemende lastenboeken. De toetredingsprocedure kan u raadplegen in het reglement van AB Register.

Via het producentenportaal kunt u de status van alle gekoppelde registraties opvolgen:

 • een succesvolle koppeling wordt aangegeven door een groen vinkje achter de registratie.
 • een registratie waarvoor een koppeling niet mogelijk is, wordt aangegeven door een rood uitroepteken. Door hierop te klikken wordt de reden weergegeven waarom de koppeling niet kon worden gemaakt.

Volgende bedrijven zijn verplicht hun antibioticumgebruik te laten registreren via het AB Register:

 • Alle Certus-erkende varkensbedrijven.
 • Alle varkensbedrijven waarvan de afnemer deelname aan het AB Register vereist.
 • Alle Belplume-erkende bedrijven (zowel moederdier-, opfok-, leghennen- als braadkippenbedrijven).
 •  Alle IKM-Vlaanderen-erkende bedrijven.

In het AB Register wordt er per inrichtingsnummer een login aangemaakt. Dit wil zeggen dat er slechts één login is per inrichting waarmee kan doorgeklikt worden naar de verschillende beslagen die op het bedrijf aanwezig zijn.

Nadat u uw toestemming heeft gegeven in Melknet om uw bedrijfsgegevens beschikbaar te stellen aan het AB Register, moet u 24 uur wachten. Na deze 24 uur zijn uw gegevens beschikbaar in het AB Register en kan u uw wachtwoord aanvragen.

Wanneer u zich registreert als veehouder, ontvangt u een inrichtings- en beslagnummer. Een beslagnummer wordt toegekend per diersoort en is als volgt opgebouwd: BE + inrichtingsnummer + annex van 4 cijfers (afhankelijk van de diersoort). Het inrichtingsnummer omvat dus enkel de 8 eerste cijfers van het beslagnummer.

Bijvoorbeeld:           

 • het beslagnummer = BE11111111-0101
 • het inrichtingsnummer = 11111111

Melkveebedrijven die reeds met AB Register werken voor een varkens- en/of pluimveebeslag dienen enkel via Melknet bij “Mijn gegevens-Extern” hun toestemming te geven om hun bedrijfsgegevens beschikbaar te stellen aan het AB Register. Na 24 uur zal hun melkveebeslag zichtbaar worden in het producentenportaal waar zij ook het varkens- en/of pluimveebeslag consulteren. De bestaande inloggegevens en wachtwoord voor het varkens -en/of pluimveebeslag zijn hetzelfde voor het melkveebeslag. Opgelet, dit geldt enkel voor beslagen met hetzelfde inrichtingsnummer!

Blijf op de hoogte!