Het laatste nieuws van AB Register

 • 15 januari 2024

AB Register is aanwezig op Agridagen 2024

AB Register heet u van harte welkom op haar stand op de Agridagen 2024 van 16 tot 18 februari.

 • 08/09/2023

Webinar benchmarkrapport antibioticagebruik voor dierenartsen

Het benchmarkrapport is een interessante tool voor zowel dierenartsen als melkveehouders om meer inzicht te krijgen in het antibioticagebruik. Vraag je je af wat er precies in zo'n rapport staat en hoe jij er samen met jouw klanten mee aan de slag kan naar een meer verantwoord gebruik?

 • 4 augustus 2023

Gewijzigd KB van 21 juli 2016 in werking vanaf 10 augustus 2023

Op 31 juli werd het gewijzigde KB van 21 juli 2016 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren gepubliceerd.

 • 5 juli 2023

Webinar benchmarkrapport antibioticagebruik voor melkveehouders

Ben je melkveehouder en heb je je benchmarkrapport gedownload maar weet je niet goed wat je ermee moet aanvangen? Of weet je niet precies wat termen als 'actiewaarde', 'BD100' of 'rode bedrijven' betekenen? Geen nood: op 12 en 13 juli organiseert IKM/MCC i.s.m. AB Register een webinar waarin ze haarfijn uitleggen wat de waarde van dit rapport is voor jouw bedrijf.

 • 30 juni 2023

Maak het uzelf gemakkelijk en werk met slechts één databank voor al uw veehouders

In dit nieuwsbericht lichten we de nieuwe AB Register Light module toe. Ze maakt het mogelijk voor verschaffers om voor alle producenten te werken met slechts één databank, AB Register.

 • 24 februari 2023

Mapping: eigen codes gebruiken, verwijderen of negeren in het AB Register

AB Register biedt de mogelijkheid om te werken met de bedrijfseigen codes die u als verschaffer hanteert in uw boekhoudpakket. Indien u dus liever andere dan de door AB Register gedefinieerde codes gebruikt om medicijnen, doeldieren of gebruiksindicaties aan te duiden, is het mogelijk om die andere codes te laten herkennen door AB Register. Voor de omzetting van de bedrijfseigen codes naar het AB Register maakt u dan gebruik van “Mapping”.

 • 19 januari 2023

Start overgangsperiode: aanpassing in AB Register wegens aankomende wijziging KB 21/07/2016

Op dit moment is er nog geen officiële berichtgeving over het moment waarop de aanpassing aan het Koninklijk Besluit van 21 juli 2016 in voege treedt. Desondanks willen we in AB Register reeds enkele aanpassingen uitvoeren en u de nodige informatie verschaffen zodat u zich er tijdig op kan voorbereiden.

 • 23 december 2022

AB Register op Agriflanders

Van 12 januari tot 15 januari 2023 gaat Agriflanders door in Expo Gent. Agriflanders is de grootse Vlaamse land- en tuinbouwbeurs. Met meer dan 350 exposanten op een beursvloer van ruim 50.000m² focust zij op de pluimvee-, varkens- en rundveehouderij én mechanisatie op erfniveau. Ook AB Register is van de partij en wil u graag verwelkomen op stand 1414.

 • 16 december 2022

Filter geel in gevarenzone & Wijziging K.B. 21/07/2016

In dit nieuwsbericht lichten we een nieuwe functionaliteit in het AB Register verschaffersportaal toe: de filter kleurcode geel in gevarenzone. Daarnaast geven we een stand van zaken bij de geplande wijziging van het K.B. van 21 juli 2016.

 • 27 oktober 2022

Aanpassing registraties AB Register wegens wijziging KB 21/07/2016

Er zal een aanpassing gebeuren van het Koninklijk Besluit van 21 juli 2016 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en de verantwoordelijken van de dieren. Deze wijziging zal ook een invloed hebben op het registreren van antibiotica in AB Register.

 • 1 juni 2022

Nieuwe functionaliteiten in het verschaffersportaal

Het verschaffersportaal van AB Register werd uitgebreid met enkele nieuwe functionaliteiten in kader van het bedrijfsgezondheidsplan[1], hierna BGP genoemd, dit met het oog op verbetering van het gebruiksgemak voor de dierenartsenpraktijk.

 • 15 februari 2022

Start registratie van antibiotica voor Belbeef producenten in AB Register

In de nieuwe versie 4 van het lastenboek voor rundvleesproductie, de zogenaamde Belbeef Standaard, is de bepaling van de registratie van verschafte en toegediende antibiotica van een ‘aanbeveling’ naar een ‘verplichting’ gegaan.

 • 2 februari 2022

AB Register is aanwezig op Agridagen 2022

AB Register heet u van harte welkom op haar stand op de uitgestelde Agridagen 2022 van 20 tot 22 mei.

 • 31 augustus 2021

Antibioticarapportering met NRT-tool - pluimvee

Sedert de start van AB Register in 2014 trachten we alle deelnemers op een waardevolle en bruikbare manier inzicht te geven in het antibioticagebruik op het bedrijf. Voor elk pluimveebedrijf aangesloten bij het AB Register wordt per semester een periodiek benchmarkrapport opgemaakt, met een analyse van het antibioticagebruik in een voorbije benchmarkperiode van één jaar. Deze ‘statische’ rapporten worden als een te downloaden PDF in het portaal ter beschikking gesteld aan de producent en aan u als verschaffer met een volmacht. We willen echter korter op de bal spelen en de deelnemers op ieder moment van de dag de mogelijkheid bieden om het antibioticagebruik op het bedrijf te evalueren. In samenwerking met Belplume vzw en AMCRA vzw heeft AB Register vzw de “Nearly Real Time” rapporteringstool voor pluimvee(verder NRT-tool) ontwikkeld.

 • 23 april 2021

Correcte registratie is de basis voor een verantwoord antibioticagebruik

De melkveesector zet zich in voor een verantwoord en duurzaam beleid inzake het gebruik van antibiotica.

 • 24 februari 2021

Aanpassingen in AB Register naar aanleiding van het Belplume grootgebruikersplan

Eerstdaags zullen de pluimveehouders een nieuw bedrijfsrapport van AB Register ontvangen betreffende de benchmarkperiode 01/01/2020 tot 31/12/2020. In het nieuwe benchmarkrapport voor pluimvee zijn er enkele zaken gewijzigd in vergelijking met de benchmarkrapporten uit het verleden.

 • 26 november 2020

Vernieuwde website AB Register

AB Register vzw streeft ernaar om zo helder mogelijk informatie door te geven aan haar leden. Daarom hebben we het gebruik van onze website vereenvoudigd en aangepast aan de actuele noden en verwachtingen van de gebruikers.

 • 20 november 2020

Mengvoederfabrikanten in AB Register

In AB Register worden alle registraties van antibioticagebruik verzameld en, na analyse van deze registraties, worden er ieder kwartaal benchmarkrapporten opgesteld voor de individuele varkenshouder en zijn dierenarts. Voor deze benchmarkrapporten is het belangrijk dat de antibioticaregistraties correct worden ingegeven in AB Register. Er blijken regelmatig fouten voor te komen bij registraties in AB Register die uiteindelijk kunnen leiden tot een foutenrapport of een foutieve kleurzone voor de varkenshouder. Om deze in de toekomst zoveel mogelijk te beperken geven we graag enkele tips mee via dit nieuwsitem.

 • 1 augustus 2020

Verdeling eerste melkveebedrijfsrapporten voor melkvee

AB Register Melkvee ging van start op 1 oktober 2018. In tussentijd sloten reeds 3922 melkveebedrijven zich aan bij AB Register. In de loop van de zomer 2020 wordt het eerste bedrijfsrapport van AB Register voor melkveehouders uitgebracht. Dit bedrijfsrapport geeft u als bedrijfsbegeleidende dierenarts een overzicht van het antibioticagebruik op de bedrijven van de producenten.

 • 1 juni 2020

Antibioticarapportering met NRT-tool

Sedert de start van AB Register in 2014 trachten we alle deelnemers op een waardevolle en bruikbare manier inzicht te geven in het antibioticagebruik op het bedrijf. Voor elk varkensbedrijf aangesloten bij het AB Register wordt per kwartaal een periodiek benchmarkrapport opgemaakt, met een analyse van het antibioticagebruik in een voorbije benchmarkperiode van één jaar. Deze ‘statische’ rapporten worden als een te downloaden PDF in het portaal ter beschikking gesteld aan de producent en zijn verschaffers met een volmacht. We willen echter korter op de bal spelen en de deelnemers op ieder moment van de dag de mogelijkheid bieden om het antibioticagebruik op het bedrijf te evalueren. In samenwerking met Belpork vzw en AMCRA vzw heeft AB Register vzw de “Nearly Real Time” rapporteringstool (verder NRT-tool) ontwikkeld.

 • 2 januari 2020

AB Register heet u welkom op Agridagen 2020

Van vrijdag 28 februari tot zondag 1 maart 2020 is AB Register aanwezig op de derde editie van Agridagen 2020 in Weelde Depot, Geeneinde 54 te Ravels. Breng ons zeker een bezoek in Hal 1, stand 1441. Van harte welkom.

 • 15 januari 2024

AB Register is aanwezig op Agridagen 2024

AB Register heet u van harte welkom op haar stand op de Agridagen 2024 van 16 tot 18 februari.

 • 08/09/2023

Webinar benchmarkrapport antibioticagebruik voor dierenartsen

Het benchmarkrapport is een interessante tool voor zowel dierenartsen als melkveehouders om meer inzicht te krijgen in het antibioticagebruik. Vraag je je af wat er precies in zo'n rapport staat en hoe jij er samen met jouw klanten mee aan de slag kan naar een meer verantwoord gebruik?

 • 4 augustus 2023

Gewijzigd KB van 21 juli 2016 in werking vanaf 10 augustus 2023

Op 31 juli werd het gewijzigde KB van 21 juli 2016 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren gepubliceerd.

 • 5 juli 2023

Webinar benchmarkrapport antibioticagebruik voor melkveehouders

Ben je melkveehouder en heb je je benchmarkrapport gedownload maar weet je niet goed wat je ermee moet aanvangen? Of weet je niet precies wat termen als 'actiewaarde', 'BD100' of 'rode bedrijven' betekenen? Geen nood: op 12 en 13 juli organiseert IKM/MCC i.s.m. AB Register een webinar waarin ze haarfijn uitleggen wat de waarde van dit rapport is voor jouw bedrijf.

 • 30 juni 2023

Maak het uzelf gemakkelijk en werk met slechts één databank voor al uw veehouders

In dit nieuwsbericht lichten we de nieuwe AB Register Light module toe. Ze maakt het mogelijk voor verschaffers om voor alle producenten te werken met slechts één databank, AB Register.

 • 24 februari 2023

Mapping: eigen codes gebruiken, verwijderen of negeren in het AB Register

AB Register biedt de mogelijkheid om te werken met de bedrijfseigen codes die u als verschaffer hanteert in uw boekhoudpakket. Indien u dus liever andere dan de door AB Register gedefinieerde codes gebruikt om medicijnen, doeldieren of gebruiksindicaties aan te duiden, is het mogelijk om die andere codes te laten herkennen door AB Register. Voor de omzetting van de bedrijfseigen codes naar het AB Register maakt u dan gebruik van “Mapping”.

 • 19 januari 2023

Start overgangsperiode: aanpassing in AB Register wegens aankomende wijziging KB 21/07/2016

Op dit moment is er nog geen officiële berichtgeving over het moment waarop de aanpassing aan het Koninklijk Besluit van 21 juli 2016 in voege treedt. Desondanks willen we in AB Register reeds enkele aanpassingen uitvoeren en u de nodige informatie verschaffen zodat u zich er tijdig op kan voorbereiden.

 • 23 december 2022

AB Register op Agriflanders

Van 12 januari tot 15 januari 2023 gaat Agriflanders door in Expo Gent. Agriflanders is de grootse Vlaamse land- en tuinbouwbeurs. Met meer dan 350 exposanten op een beursvloer van ruim 50.000m² focust zij op de pluimvee-, varkens- en rundveehouderij én mechanisatie op erfniveau. Ook AB Register is van de partij en wil u graag verwelkomen op stand 1414.

 • 16 december 2022

Filter geel in gevarenzone & Wijziging K.B. 21/07/2016

In dit nieuwsbericht lichten we een nieuwe functionaliteit in het AB Register verschaffersportaal toe: de filter kleurcode geel in gevarenzone. Daarnaast geven we een stand van zaken bij de geplande wijziging van het K.B. van 21 juli 2016.

 • 27 oktober 2022

Aanpassing registraties AB Register wegens wijziging KB 21/07/2016

Er zal een aanpassing gebeuren van het Koninklijk Besluit van 21 juli 2016 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en de verantwoordelijken van de dieren. Deze wijziging zal ook een invloed hebben op het registreren van antibiotica in AB Register.

 • 1 juni 2022

Nieuwe functionaliteiten in het verschaffersportaal

Het verschaffersportaal van AB Register werd uitgebreid met enkele nieuwe functionaliteiten in kader van het bedrijfsgezondheidsplan[1], hierna BGP genoemd, dit met het oog op verbetering van het gebruiksgemak voor de dierenartsenpraktijk.

 • 15 februari 2022

Start registratie van antibiotica voor Belbeef producenten in AB Register

In de nieuwe versie 4 van het lastenboek voor rundvleesproductie, de zogenaamde Belbeef Standaard, is de bepaling van de registratie van verschafte en toegediende antibiotica van een ‘aanbeveling’ naar een ‘verplichting’ gegaan.

 • 2 februari 2022

AB Register is aanwezig op Agridagen 2022

AB Register heet u van harte welkom op haar stand op de uitgestelde Agridagen 2022 van 20 tot 22 mei.

 • 31 augustus 2021

Antibioticarapportering met NRT-tool - pluimvee

Sedert de start van AB Register in 2014 trachten we alle deelnemers op een waardevolle en bruikbare manier inzicht te geven in het antibioticagebruik op het bedrijf. Voor elk pluimveebedrijf aangesloten bij het AB Register wordt per semester een periodiek benchmarkrapport opgemaakt, met een analyse van het antibioticagebruik in een voorbije benchmarkperiode van één jaar. Deze ‘statische’ rapporten worden als een te downloaden PDF in het portaal ter beschikking gesteld aan de producent en aan u als verschaffer met een volmacht. We willen echter korter op de bal spelen en de deelnemers op ieder moment van de dag de mogelijkheid bieden om het antibioticagebruik op het bedrijf te evalueren. In samenwerking met Belplume vzw en AMCRA vzw heeft AB Register vzw de “Nearly Real Time” rapporteringstool voor pluimvee(verder NRT-tool) ontwikkeld.

 • 23 april 2021

Correcte registratie is de basis voor een verantwoord antibioticagebruik

De melkveesector zet zich in voor een verantwoord en duurzaam beleid inzake het gebruik van antibiotica.

 • 24 februari 2021

Aanpassingen in AB Register naar aanleiding van het Belplume grootgebruikersplan

Eerstdaags zullen de pluimveehouders een nieuw bedrijfsrapport van AB Register ontvangen betreffende de benchmarkperiode 01/01/2020 tot 31/12/2020. In het nieuwe benchmarkrapport voor pluimvee zijn er enkele zaken gewijzigd in vergelijking met de benchmarkrapporten uit het verleden.

 • 26 november 2020

Vernieuwde website AB Register

AB Register vzw streeft ernaar om zo helder mogelijk informatie door te geven aan haar leden. Daarom hebben we het gebruik van onze website vereenvoudigd en aangepast aan de actuele noden en verwachtingen van de gebruikers.

 • 20 november 2020

Mengvoederfabrikanten in AB Register

In AB Register worden alle registraties van antibioticagebruik verzameld en, na analyse van deze registraties, worden er ieder kwartaal benchmarkrapporten opgesteld voor de individuele varkenshouder en zijn dierenarts. Voor deze benchmarkrapporten is het belangrijk dat de antibioticaregistraties correct worden ingegeven in AB Register. Er blijken regelmatig fouten voor te komen bij registraties in AB Register die uiteindelijk kunnen leiden tot een foutenrapport of een foutieve kleurzone voor de varkenshouder. Om deze in de toekomst zoveel mogelijk te beperken geven we graag enkele tips mee via dit nieuwsitem.

 • 1 augustus 2020

Verdeling eerste melkveebedrijfsrapporten voor melkvee

AB Register Melkvee ging van start op 1 oktober 2018. In tussentijd sloten reeds 3922 melkveebedrijven zich aan bij AB Register. In de loop van de zomer 2020 wordt het eerste bedrijfsrapport van AB Register voor melkveehouders uitgebracht. Dit bedrijfsrapport geeft u als bedrijfsbegeleidende dierenarts een overzicht van het antibioticagebruik op de bedrijven van de producenten.

 • 1 juni 2020

Antibioticarapportering met NRT-tool

Sedert de start van AB Register in 2014 trachten we alle deelnemers op een waardevolle en bruikbare manier inzicht te geven in het antibioticagebruik op het bedrijf. Voor elk varkensbedrijf aangesloten bij het AB Register wordt per kwartaal een periodiek benchmarkrapport opgemaakt, met een analyse van het antibioticagebruik in een voorbije benchmarkperiode van één jaar. Deze ‘statische’ rapporten worden als een te downloaden PDF in het portaal ter beschikking gesteld aan de producent en zijn verschaffers met een volmacht. We willen echter korter op de bal spelen en de deelnemers op ieder moment van de dag de mogelijkheid bieden om het antibioticagebruik op het bedrijf te evalueren. In samenwerking met Belpork vzw en AMCRA vzw heeft AB Register vzw de “Nearly Real Time” rapporteringstool (verder NRT-tool) ontwikkeld.

 • 2 januari 2020

AB Register heet u welkom op Agridagen 2020

Van vrijdag 28 februari tot zondag 1 maart 2020 is AB Register aanwezig op de derde editie van Agridagen 2020 in Weelde Depot, Geeneinde 54 te Ravels. Breng ons zeker een bezoek in Hal 1, stand 1441. Van harte welkom.

Blijf op de hoogte!