Het AB Register is toegankelijk voor drie types verschaffers: dierenartsen, mengvoederfabrikanten en apothekers. Als verschaffer staat u in voor de registratie van antibiotica, met antibiotica gemedicineerde voeders en zinkoxide die u verschaft of toedient op de deelnemende bedrijven. Ook dierenartsen die enkel voorschriften maken voor deelnemende bedrijven moeten zich registreren in AB Register.

Starten met AB Register

Om toegang te krijgen tot het AB Register moet u eerst uw praktijk of firma aanmelden. Individuele dierenartsen die tot een praktijk behoren, hoeven zichzelf niet afzonderlijk te registreren. Zij vallen onder de koepel van de praktijk. De aanmeldprocedure wordt uitgebreid toegelicht in het reglement van AB Register. Dit document vindt u terug onder de 'Nuttige documenten'. Opgelet, er bestaat een reglement voor varkens, pluimvee en rundvee!

Handige tips

  • Het registreren van antibiotica kan op drie verschillende manieren: manueel via het verschaffersportaal, automatisch via Excelbestanden of webservices. Afhankelijk van de grootte van uw praktijk of firma is er een voorkeursmethode.
  • Dierenartsen en apothekers registeren het aantal verschafte verpakkingen voor varkens en pluimvee, mengvoederfabrikanten registreren het aantal kg’s ingemengde actieve substantie.
  • Ieder antibioticum heeft een eigen unieke code, namelijk de cti-ext code. Een overzichtslijst van alle producten met hun cti-ext code is beschikbaar bij de nuttige documenten
  • Alle antibiotica worden geregistreerd ten laatste de 7de dag van de maand volgend op de verschaffing. Wijzigingen in de registraties kunnen aangebracht worden vóór de 4 ‘data lock points’: 15 april, 15 juli, 15 oktober en 15 januari. Daarna kan u in uw verschaffersportaal de registraties niet langer zelf wijzigen, u kan hiervoor contact opnemen met: helpdesk@abregister.be.

Top 5 meest gestelde vragen

Verschaffers ontvangen een gebruikersnaam en paswoord wanneer zij zichzelf registreren in het AB Register. De aanmeldprocedure wordt uitgebreid toegelicht in het Reglement dat u kunt downloaden ter hoogte van de nuttige documenten.

Voor verschaffers die via automatische koppeling de registraties doorgeven is het soms eenvoudiger om alle verschaffingen van alle klanten ineens op te laden. Het AB Register laat dit toe, maar stoot de gegevens af die niet relevant zijn. Enkel de registraties voor veehouders die deelnemen aan AB Register worden bijgehouden. Alle andere registraties worden niet ingelezen en worden dus ook niet geanalyseerd. Voor de varkenshouders is er naast de gewone AB Register deelnemer, waarvoor elke type verschaffer alle registraties kan inlezen, sinds 01/10/2017 ook een mogelijkheid om als ‘niet-AB Register deelnemer’ toe te treden tot het AB Register. Voor deze niet-AB Register deelnemers kunnen ENKEL de voorschriften doorgegeven worden door de mengvoederfirma en de apotheker. Voor meer informatie hierover verwijzen we u door naar het reglement voor AB Register varkens.

Vanaf 01/01/2017 kunnen verschaffers wijzigingen aanbrengen aan alle velden van de registraties. Deze wijzigingen moeten steeds gebeuren voor de 4 ‘data lock points’: 15 april, 15 juli, 15 oktober en 15 januari. Na deze ‘data lock points’ kunnen de registraties niet meer gewijzigd worden door de verschaffers. Daarna kan u in uw verschaffersportaal de registraties niet langer zelf wijzigen, u kan hiervoor contact opnemen met de helpdesk: helpdesk@abregister.be.

De referentielijst met cti-ext codes krijgt op regelmatige tijdstippen een update. Nieuwe producten worden zo snel mogelijk toegevoegd. Indien u toch antibiotica verschaft hebt die niet terug te vinden zijn op de lijst, dient u contact op te nemen met de helpdesk. Het product zal zo snel mogelijk worden gecontroleerd en toegevoegd waarna u de registratie kan uitvoeren.


Bedrijfsrapporten worden vanuit AB Register overgemaakt aan de betreffende producenten. Dit gebeurt via mail. De rapporten zullen eveneens ter beschikking worden gesteld via de webapplicatie. Vanaf 01/01/2017 zal elke dierenarts automatisch een volmacht krijgen voor de producenten waar hij de bedrijfsbegeleiding doet. Voor deze producenten kan de bedrijfsbegeleidende dierenarts alle registraties en rapporten raadplegen. Elke producent kan echter wel nog via zijn portaal een volmacht verstrekken aan andere verschaffers die hij ook toegang tot zijn registraties en rapporten wil geven.

Blijf op de hoogte!