In het kader van de registraties voor pluimveehouders, krijgen ook de broeierijen toegang tot het AB Register. Als broeierij bent u verantwoordelijk voor het registreren van lotgegevens van deelnemende pluimveehouders. Registraties gebeuren aan de hand van het unieke lotnummer. Elke broeierij registreert op die manier de nodige gegevens die nadien gebruikt worden in de analyses van het antibioticagebruik op de deelnemende pluimveebedrijven.

Starten met AB Register

Broeierijen die erkend zijn binnen het Belplume-kwaliteitssysteem nemen automatisch deel aan het AB Register. Via Belplume ontvangt u een aanmeldformulier waarop u alle nodige gegevens invult. Nadien bezorgt u dit formulier aan het secretariaat van Belpume vzw. Na ontvangst bezorgt Belplume u de nodige toegangsgegevens.
Vooraleer u start met het registreren van de lotgegevens, raden wij u aan het Reglement AB Register voor pluimvee grondig door te nemen. U vindt hierin alle informatie terug die u nodig heeft om de registraties correct uit te voeren.Handige tips

  • Het registreren van lotgegevens kan op drie verschillende manieren: manueel via de webapplicatie of automatisch via Excelbestanden of webservices. Afhankelijk van de grootte van uw firma is er een voorkeursmethode. 
  • Alle unieke loten worden maximaal 7 dagen na de opzetdatum geregistreerd. Wijzigingen van deze loten geeft u eveneens binnen een periode van 7 dagen door in het AB Register. 
  • Indien een lot verspreid over meerdere dagen (max. 72 uur) wordt opgezet, geldt de eerste dag als opzetdatum. 
  • Voor broedeieren die uitkippen in de stal, geldt de dag waarop de eieren in de stal geplaatst worden als opzetdatum. Voor het aantal dieren kiest men het aantal eieren en als leeftijd wordt er ‘ei’ geselecteerd.
  • Voor een lot dat in een hok met meerdere compartimenten wordt opgezet, wordt één lotnummer toegekend aan alle dieren opgezet in dit hok. 

Meest gestelde vragen

Enkel lotgegevens van deelnemers aan het AB Register worden toegelaten door het systeem. Broeiers die koppelen vanuit hun eigen softwareprogramma kunnen de lotgegevens van al hun klanten in één keer doorsturen. Het systeem houdt automatisch de gegevens van niet AB Register deelnemers tegen.

Alle lotgegevens van legkippen, braadkippen, ouderdieren leg, ouderdieren braad, opfok ouderdieren leg, opfok ouderdieren braad en opfok leg dienen in AB Register te worden geregistreerd. Bedrijven met kalkoenen kunnen op vrijwillige basis deelnemen aan het AB Register.

Een uniek lotnummer is het identificatienummer van een groep dieren die opgezet worden op een pluimveebedrijf. Dit nummer is altijd op dezelfde manier opgebouwd:
Inrichtingsnummer (BE of FR met 8 cijfers) - 03 + xx (nummer van het hok)/opzetdatum (JJJJ_MM_DD).


Opgelet:

Indien een lot verspreid over meerdere dagen (max. 72 uur) wordt opgezet, geldt de eerste dag als opzetdatum.
Indien broedeieren uitkippen in de stal, geldt de dag waarop de eieren in de stal geplaatst worden als opzetdatum.
Indien een lot wordt opgezet in een hok met meerdere compartimenten, wordt één lotnummer toegekend aan alle dieren opgezet in dit hok.

De koppeling met Sanitel-Med gebeurt enkel voor verschafte (en geregistreerde) antibiotica van braadkippen- en leghennenbedrijven, zoals dit bij wet verplicht is. Het portaal voor de broeiers is specifiek ontwikkeld door en voor AB Register en dus enkel verplicht vanuit het Belplume-kwaliteitssysteem.

Blijf op de hoogte!