Privacyverklaring

PRIVACYBELEID

 • In dit Privacybeleid wordt, onder andere, aangegeven welke gegevens op de website door AB Register vzw worden verzameld, hoe deze gegevens worden gebruikt en hoe de gegevens worden beveiligd.
 • Door gebruik te maken van het AB Register en daaraan gerelateerde diensten, stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren door AB Register vzw van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in dit Privacybeleid, onze Gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke standaardovereenkomst. AB Register vzw kan in de toekomst besluiten het Privacybeleid te wijzigen indien bijvoorbeeld, voor zover wettelijk toegestaan, andere (persoons)gegevens worden verwerkt die niet genoemd zijn in dit Privacybeleid.
 • Wanneer u de website bezoekt louter om informatie te vinden over het AB Register of haar diensten, of over de onderwerpen of items die op deze website voorkomen, worden van u geen persoonsgegevens verwerkt.  Pas wanneer u wilt deelnemen aan het ‘AB Register’, waarvoor registratie is vereist, wordt u gevraagd om bepaalde persoonsgegevens (zoals uw voornaam, familienaam, e-mailadres, straatnaam, straatnummer, postcode, postadres, bedrijf, telefoonnummer, etc.) mee te delen. U garandeert dat de gegevens die u aan AB Register meedeelt u toebehoren, of dat u toestemming heeft om ze te gebruiken en aan AB Register vzw mee te delen. AB Register vzw kan u de toegang tot haar websites of delen daarvan ontzeggen, tijdelijk of definitief, wanneer u gebruik maakt van valse gegevens of van gegevens van derden zonder hun toestemming.
 • U stemt ermee in dat AB Register vzw uw verzamelde persoonsgegevens kan gebruiken om u toegang te geven tot onze diensten en klantenondersteuning te leveren door middel van post, email of per telefoon.
 • Indien uw gegevens feitelijk onjuist dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken, dan kunt u ons verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen. Dergelijke verzoeken zullen in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens worden behandeld.     
 • Wij beschermen uw gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van uw account, dan kunt u contact opnemen met AB Register  vzw. 
 • Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijderen persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.
 • AB Register heeft het recht om aan specifieke inspectie- en certificatie-instellingen toegang te verlenen tot het ‘AB Register’ teneinde de gegevens te consulteren van bedrijven waar zij belast worden met controle en certificatie voor een kwaliteitssysteem. De inspectie- en certificatie-instelling heeft de plicht om vertrouwelijk om te gaan met deze informatie.
 • Wanneer u onze diensten gebruikt, kunnen wij of onze service providers, cookies (gegevensbestandjes op de schijf van uw toestel of mobiele apparaat) of webbeacons (elektronische beelden die in de code van een webpagina worden geplaatst) plaatsen. Wij gebruiken deze cookies, om ons te helpen u te identificeren als gebruiker, om u een betere gebruikerservaring op onze website te bieden, om de promotionele effectiviteit te meten en om vertrouwen en veiligheid te bevorderen en te verzekeren op onze website.
 • AB Register  vzw stuurt u geen mails met commerciële belangen, maar enkel de info waarvoor u zich inschrijft op onze websites zoals de nieuwsbrief. Wij verzekeren u dat uw naam en e-mailadres door onze dienst niet voor commerciële doeleinden zullen gebruikt of doorgegeven worden aan andere instanties.
 • In het kader van de koppeling met Sanitel-Med verklaart u zich door gebruik van onze diensten ondubbelzinnig akkoord met een mogelijke uitwisseling van door u of met betrekking tot u ingevoerde gegevens tussen AB Register en Sanitel-Med.

Blijf op de hoogte!