1 juni 2020

Antibioticarapportering met NRT-tool

Sedert de start van AB Register in 2014 trachten we alle deelnemers op een waardevolle en bruikbare manier inzicht te geven in het antibioticagebruik op het bedrijf. Voor elk varkensbedrijf aangesloten bij het AB Register wordt per kwartaal een periodiek benchmarkrapport opgemaakt, met een analyse van het antibioticagebruik in een voorbije benchmarkperiode van één jaar. Deze ‘statische’ rapporten worden als een te downloaden PDF in het portaal ter beschikking gesteld aan de producent en zijn verschaffers met een volmacht. We willen echter korter op de bal spelen en de deelnemers op ieder moment van de dag de mogelijkheid bieden om het antibioticagebruik op het bedrijf te evalueren. In samenwerking met Belpork vzw en AMCRA vzw heeft AB Register vzw de “Nearly Real Time” rapporteringstool (verder NRT-tool) ontwikkeld.

Antibioticarapportering met NRT-tool

Sedert de start van AB Register in 2014 trachten we alle deelnemers op een waardevolle en bruikbare manier inzicht te geven in het antibioticagebruik op het bedrijf. Voor elk varkensbedrijf aangesloten bij het AB Register wordt per kwartaal een periodiek benchmarkrapport opgemaakt, met een analyse van het antibioticagebruik in een voorbije benchmarkperiodevan één jaar. Deze ‘statische’ rapporten worden als een te downloaden PDF in het portaal ter beschikking gesteld aan de producent en zijn verschaffers met een volmacht.We willen echter korter op de bal spelen en de deelnemers op ieder moment van de dag de mogelijkheid bieden om het antibioticagebruik op het bedrijf te evalueren. In samenwerking met Belpork vzw en AMCRA vzw heeft AB Register vzw de “Nearly Real Time” rapporteringstool (verder NRT-tool) ontwikkeld.

 

De 4 statische rapporten voor de varkens blijven echter bestaan en zullen steeds het resultaat weergeven gedurende één jaar exclusief het huidige kwartaal. De NRT-tool geeft een benchmarkresultaat voor de laatste 12 maanden (incl. de huidige maand) weer. In deze tool worden zowel de maandelijkse als de gemiddelde BD100-waarden (her)berekend voor de diercategorieën waarvoor dieraantallen beschikbaar zijn. Het is dus mogelijk dat er een verschil is tussen het benchmarkresultaat in het statische rapport en de NRT-tool aangezien de benchmarkperiode verschillend is.

 

Wat is de NRT-tool?

 

De NRT- tool is een online tool waar de resultaten van het antibioticagebruik sneller te raadplegen zijn, ‘nearly real-time’ (NRT). Wanneer nieuwe registraties van antibiotica worden toegevoegd of bestaande registraties worden gewijzigd, wordt de NRT-tool geactiveerd en kan u als het ware een “real time” rapport van het antibioticagebruik op het bedrijf raadplegen waarin ook de meest recente registraties of wijzigingen al zijn opgenomen. Er gaat maximaal 24 uur over voordat de BD100-berekeningen opnieuw uitgevoerd worden en een aangepaste analyse in het portaal zichtbaar is.

 

Op deze manier kunnen de effecten van bepaalde interventies en behandelingen op het globaal antibioticagebruik van een bedrijf sneller beoordeeld worden. Ook bij foutieve registraties hoeven de gebruikers van AB Register dankzij de NRT-tool niet langer een kwartaal te wachten op een nieuw resultaat.

 

De NRT-tool bevat dezelfde analyses als degene die u kan terugvinden in het periodiek bedrijfsrapport dat u 4 keer per jaar via uw AB register portaal ontvangt. U ziet eerst een overzicht van de dieraantallen en diercategorieën die volgens de gegevens van Sanitel aanwezig zijn op het bedrijf. Vervolgens krijgt u een beeld van de kwantitatieve resultaten onder de vorm van de alom bekende benchmarkfiguur (zones groen – geel – rood), een overzicht van uw maandelijkse BD100-waarde voor de laatste 12 maanden en de evolutie van uw gemiddelde BD100-waarde.Tenslotte kunt u ook kwalitatief het antibioticagebruik volgens de AMCRA kleurcodes, per toedieningsweg en per actieve substantie raadplegen. Bij ieder onderdeel is er eveneens een tekstballon beschikbaar met informatie over de desbetreffende figuur. De figuren worden telkens overnacht geüpdatet zodat een nieuwe registratie de volgende dag reeds vervat zit in de analyses.

 

Voor wie is de NRT-tool momenteel beschikbaar?

Elke actieve varkensproducent met een Certus label of elke varkenshouder die zijn toestemming heeft gegeven via het AB Register portaal en waarvoor er antibioticaregistraties zijn gebeurd, heeft inzage in de NRT-rapporten. Daarnaast hebben ook de dierenartsen die een volmacht hebben gekregen van een producent, inzage in de analyseresultaten van de NRT-tool.

 

De maand volgend op de acceptatie van de gebruiksvoorwaarden in AB Register krijgt de producent inzage in de NRT-tool.

Partijen met een volmacht van een varkenshouder hebben vanaf juli 2020 eveneens inzicht in deze NRT-tool om zo mee een inzicht te krijgen op de situatie op het bedrijf.

 

Dus momenteel is de NRT-tool uitsluitend beschikbaar voor varkenshouders, in de toekomst kan dit verder uitgebreid worden naar pluimvee- en melkveehouders.

 

Waar vindt u de NRT-tool in het AB-Register portaal?

Als verschaffer kan u voor de varkensproducenten die aan de eerder vermelde voorwaarden voldoen en waarvoor u een volmacht heeft, de NRT-tool raadplegen onder het dossier van de veehouder.

Waar vindt u de NRT-tool in het verschaffersportaal
Waar vindt u de NRT-tool in het verschaffersportaal
Waar vindt u de NRT-tool in het verschaffersportaal
Waar vindt u de NRT-tool in het verschaffersportaal

De handleiding voor de NRT-tool is beschikbaar in de NRT-tool zelf, rechts onderaan op de pagina of via de website van AB Register bij de nuttige documenten voor de verschaffers.

Blijf op de hoogte!