1 augustus 2020

Verdeling eerste melkveebedrijfsrapporten voor melkvee

AB Register Melkvee ging van start op 1 oktober 2018. In tussentijd sloten reeds 3922 melkveebedrijven zich aan bij AB Register. In de loop van de zomer 2020 wordt het eerste bedrijfsrapport van AB Register voor melkveehouders uitgebracht. Dit bedrijfsrapport geeft u als bedrijfsbegeleidende dierenarts een overzicht van het antibioticagebruik op de bedrijven van de producenten.

Verdeling eerste melkveebedrijfsrapporten vanaf eind juli 2020

AB Register Melkvee ging van start op 1 oktober 2018. In tussentijd sloten reeds 3922 melkveebedrijven zich aan bij AB Register.
In de loop van de zomer 2020 wordt het eerste bedrijfsrapport van AB Register voor melkveehouders uitgebracht. Dit bedrijfsrapport geeft u als bedrijfsbegeleidende dierenarts een overzicht van het antibioticagebruik op de bedrijven van de producenten.

Hoe de rapporten consulteren als verschaffer?

Als u als verschaffer een volmacht kreeg van uw klanten, hebt u eveneens rechtstreeks toegang tot de bedrijfsrapporten van deze producenten. Nieuwe rapporten verschijnen steeds op de homepagina van het verschafferportaal. Indien u nog geen volmacht hebt ontvangen, spreek de producent hier dan over aan bij een volgend bedrijfsbezoek.
De ongelezen bedrijfsrapporten worden weergegeven in de overzichtspagina voor melkvee in uw verschaffersportaal. Nadien kan u de rapporten steeds consulteren via ‘Mijn rapporten’:

De producenten worden per e-mail op de hoogte gebracht als er een bedrijfsrapport aanwezig is. Zij kunnen dit ten allen tijde achteraf ook consulteren in hun producentenportaal.

Wat mag u van een bedrijfsrapport verwachten?

Het benchmarkrapport geeft een overzicht van het antibioticagebruik bij uw melkvee gebaseerd op de registraties in AB Register voor het jaar 2019.

 

Het kengetal waarmee het antibioticagebruik uitgedrukt zal worden in dit rapport is de BD100.De BD100is het aantal dagen op 100 dat de runderen worden behandeld met antibiotica. Per melkvee-diercategorie die aanwezig is op het beslag zal er een gemiddelde BD100 voor het jaar 2019 berekend worden.

 

Om de mate van het antibioticagebruik te kunnen inschatten voor elke diercategorie wordt de BD100van ieder bedrijf vergeleken met twee grenswaarden:

 

·       De onderste grenswaarde is de BD100waar 50% van de beslagen onder zitten: beslagen die dus minder antibiotica gebruiken zitten in de groene zone.

·       De bovenste grenswaarde is de BD100waar 10% van de beslagen boven zitten; beslagen die meer antibiotica gebruiken zitten in de rode zone.

·       Beslagen met een antibioticagebruik tussen de onderste en de bovenste grenswaarde zitten in de gele zone.

·       Deze grenswaarden zullen bepaald worden op basis van de resultaten van alle IKM-QFL-QMK beslagen samen.

 

Meer uitleg over de inhoud van dit rapport zal beschikbaar zijn in de ‘Handleiding Periodiek rapport melkvee’. De meest recente versie daarvan vindt u via: https://abregister.be/Documenten-Verschaffers-1p22.php

 

Voorwaarden beschikbaarheid eerste bedrijfsrapport

De melkveehouder dient gekend te zijn in AB Register

De producent dient aangemeld te zijn in het AB Register. Dit kan hij doen door via Melknet van MCC Vlaanderen zijn toestemming te geven om zijn bedrijfsgegevens te delen met AB Register. De leidraad voor de eerste aanmelding als melkveehouder kan geconsulteerd worden via: https://abregister.be/Documenten-Producenten-1p23.php.

Beschikbaarheid van dierbezettingsgegevens

In de loop van het jaar 2020 werden de melkveehouders herhaaldelijk vanuit IKM Vlaanderen gevraagd om via het AB Register producentenportaal hun volmacht tot inzage van de dierbezettingsgegevens in Sanitel te geven. Enkel producenten die dit voor 15 mei 2020 in orde hebben gebracht krijgen een bedrijfsrapport. Voor de producenten die dit nog niet in orde hebben gebracht vragen we alsnog om dit in orde te brengen.

Correcte registraties: een noodzaak voor een goede data-analyse

Om tot een goede data analyse te kunnen komen is het belangrijk dat de registraties correct werden ingevoerd. Indien dit niet gebeurt kan dit leiden tot een melding van onbruikbare gegevens.

 

De bedrijfsrapporten worden opgemaakt met de dierbezettingsgegevens uit Sanitel. Het is dus zeer belangrijk om de dierbezettingsgegevens steeds up-to-date te houden. Registraties op een diercategorie die niet aanwezig is volgens de dierbezettingsgegevens zullen leiden tot een melding van onbruikbare gegevens.

Verder kunnen ook onwaarschijnlijk hoge hoeveelheden medicatie leiden tot een melding van onbruikbare gegevens in het bedrijfsrapport.

Bedrijven die niet aan alle voorwaarden voldoen op 15 mei 2020, zullen deze zomer spijtig genoeg geen bedrijfsrapport ontvangen. Hou er rekening mee dat u als verschaffer bijgevolg ook geen analyseresultaten zult ontvangen over deze bedrijven, ook al beschikt u over een volmacht.

Blijf op de hoogte!